Het bestuur

Het bestuur van Stichting Omnisport Benschop bestaat uit twee personen, te weten:

Voorzitter/secretaris: M. Müller-Meerveld, Burg. Schrieverplein 29, 3405 AW Benschop, tel. 06-4543413
Penningmeester: S.M.J. Wildschut, Boveneind NZ 86, 3405 AK Benschop, tel 0348-452514

Secretariaat: Burgemeester Schrieverplein 29, 3405 AW Benschop

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Midden Nederland: 30.27.16.06

Bankrekeningnummer NL79RABO0153757310